AST
English
 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΤα νοσοκομεία είναι ιδιαίτερα περίπλοκα συστήματα που λειτουργούν σε διάφορα επίπεδα. Όλες οι λειτουργίες ενός νοσοκομείου είναι επείγουσες. Το μέσο μεταφοράς που συνδυάζει ταχύτητα και αξιοπιστία είναι το σύστημα Σωληνωτού Ταχυδρομείου. 
ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Αν και οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό αφιερώνουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους στους ασθενείς, ένα σύστημα  Σωληνωτών Ταχυδρομείων μπορεί να μεταφέρει πολλά μικρά και μεσαίου μεγέθους αντικείμενα. Το σύστημα κάνει εξοικονόμηση χρόνου και χώρου: τα εργαστήρια μπορούν να βρίσκονται συγκεντρωμένα και τα αποθέματα των φαρμάκων που βρίσκονται στις διάφορες αποθήκες να μειωθούν. Επιπλέον τα συστήματα αεροκίνητων αγωγών μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας αφού το προσωπικό δεν θα απασχολείται με θελήματα, επιτρέποντας έτσι τη συνεχή λειτουργία των θαλάμων.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τα συστήματα  Σωληνωτών Ταχυδρομείων  δεν είναι αναγκαίο να εγκαθίστανται στο εξωτερικό των κτιρίων. Ακόμη και σε ένα νοσοκομείο που βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, ένα σύστημα  Σωληνωτών Ταχυδρομείων  μπορεί πολύ άνετα να ενσωματωθεί. Βάση των κτιριακών συνθηκών το σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί εντός ή εκτός των τοιχίων. Παράγοντες όπως η χωρητικότητα του συστήματος και το μέγεθος ή το βάρος του φορτίου λαμβάνονται επίσης υπ’ όψιν για την εγκατάσταση του συστήματος.

 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΟΥ

Ένα νοσοκομειακό σύστημα  Σωληνωτού Ταχυδρομείου  μεταφέρει πρακτικά οτιδήποτε χωρά σε ένα μεταφορέα: φάρμακα, μικροβιολογικά δείγματα, επείγοντα δείγματα, φιάλες αποθηκευμένου αίματος, ακτινογραφίες, έγγραφα κλπ. Με αυτές τις μεταφορές το σύστημα  δημιουργεί μια απευθείας σύνδεση ανάμεσα σε όλους τους θαλάμους του νοσοκομείου, τις τράπεζες αίματος, τα εξωτερικά ιατρεία, τους θαλάμους των νοσοκόμων, τη ρεσεψιόν και τη διοίκηση.ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το μικροβιολογικό εργαστήριο είναι από τα τμήματα του νοσοκομείου με τη μεγαλύτερη κίνηση. Αυτός είναι ο λόγος που κάθε σταθμός στο εργαστήριο έχει τουλάχιστον τρεις σταθμούς διακπεραίωσης, ενώ μεγαλύτεροι σταθμοί απαιτούν έξι, εννιά ή ακόμη περισσότερους σταθμούς. Λόγω του ότι τις περισσότερες φορές είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα, ένας ειδικός μηχανισμός εξασφαλίζει ασφαλή μεταφορά. Επιπλέον οι λωρίδες μεταφοράς που εγκαθίστανται έχουν τη δυνατότητα να δέχονται μεγάλο αριθμό μεταφορέων. Οι κενοί μεταφορείς επιστρέφονται αυτόματα χωρίς να χρειάζεται καμιά χειροκίνητη επιλογή.


 

 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Τα χαρακτηριστικά αυτού του σταθμού είναι ιδιαίτερα φιλικά προς το χρήστη, όπως και οι σταθμοί υπηρεσιακών εγγράφων, το πληκτρολόγιο επιλογής κατεύθυνσης, ο ονομαστικός κατάλογος και οι ενδείξεις στην οθόνη. Όταν ο μεταφορέας φτάνει στο σταθμό, ένα μαξιλάρι αέρα του χαμηλώνει την ταχύτητα ώστε να προστατεύονται ευαίσθητα φορτία και ένα αυτόματο σήμα ανακοινώνει την άφιξή του. Μετά τη μεταφορά το φορτίο απελευθερώνεται και ένα αυτόματο σύστημα κατεύθυνσης επιστρέφει τον άδειο μεταφορέα.
 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Οι σταθμοί αυτοί σχεδιάζονται με τα ίδια, φιλικά προς το χρήστη, χαρακτηριστικά όπως και στους αυτόματους σταθμούς. .

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Λόγω του ότι ένα νοσοκομείου δεν είναι ο τυπικός χώρος εργασίας, το σύστημα Σωληνωτών Ταχυδρομείων  θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε μια σειρά από υψηλές προδιαγραφές:

 

 • Για να εξασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά μικροβιολογικών δειγμάτων, η ταχύτητα του μεταφορέα θα πρέπει να μπορεί να μετατρέπεται. Η χαμηλή ταχύτητα μεταφοράς επιλέγεται χειροκίνητα ή αυτόματα με την επιλογή μιας συγκεκριμένης εντολής ή ενός σταθμού μεταφοράς.
 • Οι μεταφορείς μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να μεταφέρουν διαφορετικούς τύπους κουτιών ή θηκών για εξεταστικούς σωλήνες.
 • Όταν οι μεταφορείς φτάνουν σε ένα σταθμό φρενάρονται προσεκτικά  μέσα στον Σταθμό χωρίς κανένα τράνταγμα.
 • Το σύστημα λειτουργεί αθόρυβα και είναι φιλικό προς τους ασθενείς.
 • Φορτία μεταφοράς με περιορισμένη πρόσβαση μπορούν να προστατευτούν με έναν κωδικό.
 • Η Θερμό-χημική αποστείρωση των μεταφορέων μπορεί να γίνει χειροκίνητα ή αυτόματα.
 • Το σύστημα ελέγχου που γίνεται μέσω υπολογιστή επιτρέπει στατιστικές αξιολογήσεις σχετικά με την κίνηση, όπως για παράδειγμα τον αριθμό των μεταφορών και την ανάλυση κόστους για κάθε αντικείμενο.

 

ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

 ΟΘΟΝΗ ΑΠΛΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
 • Εύκολη στην ανάγνωση εικονογραφημένη οθόνη
 • Ένδειξη ονόματος και αριθμού προορισμού.
 • Κουμπί αναζήτησης και κατάλογος διευθύνσεων
 • Ξεχωριστά προγράμματα επιλογής προορισμού
 • Ένδειξη κατάστασης συστήματος και σειράς λειτουργίας.

 

 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
Ένας ή περισσότεροι τριφασικοί φυσητήρες προωθούν το μεταφορέα μέσω της συμπίεσης ή ενός κενού αέρος που δημιουργείται μέσω ενός κεντρικά ελεγχόμενου διακόπτη. Αυτό-προσαρμόσιμες φλάντζες από Teflon σε όλο το σύστημα εξασφαλίζουν αεροστεγές κλείσιμο.
 ΕΚΤΡΟΠΕΑΣ ΤΡΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ
Ο εκτροπέας με τις σταθερές αντισταθμίσεις μεταφέρει τους κομιστές στον επιθυμητό αγωγό. Η κατασκευή επιτρέπει την αεροστεγή και αθόρυβη σύνδεση των αγωγών.

Τεχνικά στοιχεία για νοσοκομειακά συστήματα